O Nas

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny „Buńczuk” powstał w 1999 roku przy Muzułmańskiej Gminie Wyznaniowej w Białymstoku. Pierwszy publiczny występ, który odbył się 20 marca 1999 roku, na jednym z Wieczorów Tatarskich w ramach cyklu „Echa pogranicza” w Białymstoku, miał charakter wokalno-recytatorski. Swój pierwszy taneczny debiut, jeszcze jako grupa młodych Tatarów, Zespół miał w czerwcu 2000 roku uświetniając otwarcie wystawy „Tatarzy Rzeczypospolitej” w gdańskim Muzeum Etnograficznym. Podczas Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich w Sokółce w sierpniu 2000 roku narodziła się nazwa Buńczuk. Buńczuk będący symbolem władzy w wojsku tatarskim, drzewiec zakończony półksiężycem i pękami włosia końskiego, stał się oto wówczas symbolem Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego. Pod tą nazwą Zespół Buńczuk funkcjonował do Podlaskiej Oktawy Kultur w 2013 roku.

Zespół Buńczuk
W związku z coraz większym zaangażowaniem w działalność Zespołu rodziców oraz osób dorosłych a także rozszerzeniem repertuaru o tatarskie tańce, pieśni ludowe oraz krótkie formy teatralne, członkowie Zespołu postanowili zmienić dotychczasową formułę funkcjonowania Zespołu, poprzez zmianę nazwy na Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny „Buńczuk” oraz umożliwienie przyjmowania do zespołu wszystkich chętnych osób z naszej społeczności, co ostatecznie zmieniło charakter zespołu na wielopokoleniowy, który funkcjonuje po dziś dzień. Decyzją członków zespołu, nowa formacja stała się niezależnym od organizacji religijnej, podmiotem tatarskiej kultury etnicznej, która w swoich szeregach skupia dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe pochodzenia tatarskiego.
Dotychczasowe osiągnięcia Tatarskiego Zespołu Taneczno-Wokalnego Buńczuk to między innymi:
  • występ w ramach Parady Samorządowej Województwa Podlaskiego w kwietniu 2013 roku i w 2014 roku,
  • koncerty i czynny udział w Pochodzie Lajkonika w Krakowie w 2012, 2013 i 2015 roku,
  • nagroda za podtrzymywanie tradycji i kultury narodowej otrzymana na Europejskich Nadbużańskich Spotkaniach Folklorystycznych w Sokołowie Podlaskim w 2012 roku,
  • udział w Podlaskiej Oktawie Kultur,
  • występ w Mielniku nad Bugiem na Muzycznych Dialogach,
  • występy corocznie na Festiwalu Kultury Tatarskiej w Białymstoku,
  • w Węgorzewie na XIX i XX Festiwalu Dziecięcych Zespołów Mniejszości Narodowych,
  • występ na Międzynarodowym Festiwalu Tatarskiego Folkloru w Kazaniu w 2017 roku (Tatarstan)
  • W 2015 roku Zespół otrzymał nagrodę podczas VIII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru – Podlaskiej Oktawy Kultur
Zespół Buńczuk

Zespół stale powiększa swoją liczebność. Przybywa coraz więcej dzieci i młodzieży, która rozpoczyna przygodę z tatarską kulturą – tańcem, śpiewem, językiem tatarskim. Swoja działalność formacja prowadzi w Białymstoku, gdzie członkowie zespołu uczą się i nabierają doświadczenia pod bacznym okiem choreografa oraz nauczyciela śpiewu, uczestnicząc w systematycznie organizowanych zajęciach. W związku z powiększającym się składem zespołu w 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z drugim choreografem, który przejął prowadzenie zajęć w grupie dziecięcej a od 2019 roku współpracujemy także z animatorem zajęć teatralnych.

Repertuar zespołu złożony jest z tańców oraz pieśni z kręgu kulturowego regionów Tatarstanu, Baszkirii oraz Krymu. Wszystkie utwory wokalne wykonywane są w języku tatarskim. Członkowie zespołu deklamują także utwory poetyckie w języku polskim, autorstwa poetów tatarskich oraz polskich, piszących o Tatarach, natomiast krótkie formy teatralne oparte są głównie na twórczości Gabdułły Tukaja.

Scroll to Top