Pliki do pobrania

Buńczuk w projektach

Tradycja i perła...

Mobirise

Buńczuk – Tatarska Perła Podlasia 

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego
Poprzez taniec tatarski oraz wspólne przebywanie dzieci poznają, budują i rozwijają nie tylko zdolności artystyczne, ale także świadomość własnego pochodzenia i własnej tatarskiej kultury.

Dzieci pod bacznym okiem choreografki Swietłany Savastsyan poznają i uczą się tańca tatarskiego. Świetna zabawa, nauka i radość wspólnej artystycznej pracy = BUŃCZUK.

Zapraszamy na zajęcia taneczne w każdą sobotę w godzinach 12.00 - 13.00
 ARTEA ul. Zwycięstwa 10 lok 106, Białystok

Mobirise

Tatarskie trwanie w tradycji i kulturze – wokal

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
W tym roku projekt połączył taneczną i wokalną działalność Zespołu. W ramach jego realizacji prowadzone są zajęcia z nauczycielką śpiewu Barbarą Kornacką. W planie jest przygotowanie nowych pieśni w języku tatarskim, uwiecznionych na kolejnej płycie z muzyką tatarską – tym razem krymską. Praca z językiem tatarskim ma ogromne znaczenie nie tylko artystyczne, ale także pozwala na kultywowanie tradycji własnych przodków, podtrzymanie tożsamości etnicznej Polskich Tatarów. Zajęcia wokalne odbywają się w czwartki w godzinach 19.30 – 20.30 w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku.

Mobirise

Tatarskie trwanie w tradycji i kulturze – taniec

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Celem podstawowym realizacji projektu w zakresie tańca jest aktywizacja społeczna osób pochodzenia tatarskiego w zakresie krzewienia i podtrzymywania kultury tatarskiej i aktywna promocja społeczna. Bardzo ważnym celem realizacji zadania jest praca na rzecz wspólnoty i poczucia przynależności do mniejszości tatarskiej, wzmocnienie tożsamości etnicznej, pielęgnowanie i poszerzanie wiedzy o historii i kulturze tatarskiej.
Nad taneczną pracą w Zespole czuwa Achmed Tashayev, zgłębiając tajniki tańca krymskiego,  kazańskiego i baszkirskiego podczas zajęć 3 razy w tygodniu:
Poniedziałek w godzinach   19.30 – 21.00 
ARTEA ul. Zwycięstwa 10 lok 106, Białystok
Wtorek w godzinach 19.30 – 21.00
 ARTEA ul. Zwycięstwa 10 lok 106, Białystok
Piątek  w godzinach 19.00 – 20.30
Fabryka Tańca ul. Marczukowska 33a Białystok

© Copyright 2018 Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk - All Rights Reserved

Built with Mobirise bootstrap theme