Historia

1999 - 2012

Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk powstał 13 marca 1999 roku. Założycielem i pierwszym kierownikiem była Pani Halina Szahidewicz. Pierwszy publiczny występ miał charakter wokalno-recytatorski, odbył się 20 marca 1999 roku na jednym z Wieczorów Tatarskich w ramach cyklu „Echa pogranicza” w Białymstoku. Nazwa Buńczuk narodziła się w sierpniu 2000 roku podczas Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich w Sokółce. Buńczuk oznacza symbol władzy w wojsku tatarskim – to drzewiec zakończony półksiężycem i ozdobiony pękami włosia końskiego. Stał się wówczas symbolem Tatarskiego Zespołu Dziecięco-Młodzieżowego.

2012-2017

Od kwietnia 2012 roku funkcję kierownika Zespołu Buńczuk pełniły Pani Ewa Jakubowska i Pani Anna Mucharska. W maju 2012 roku Pani Anna Mucharska zrezygnowała ze współkierownictwa Zespołem Buńczuk i od tej pory do 31 marca 2017 roku stanowisko Kierownika Zespołu Buńczuk pełniła samodzielnie Pani Ewa Jakubowska.
Pod nazwą Tatarski Zespół Dziecięco-Młodzieżowy Buńczuk zespół funkcjonował aż do Międzynarodowego Festiwalu Podlaskiej Oktawy Kultur w 2013 roku. W związku z ciągłym rozwojem zespołu, większym zaangażowaniem osób dorosłych oraz znaczącym zwiększeniem repertuaru wokalnego, członkowie zespołu postanowili oficjalnie zmienić nazwę na Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk, która funkcjonuje po dziś dzień.

2017-2018                   

Od 1 kwietnia 2017 roku pełniącym obowiązki kierownika zespołu Buńczuk została Pani Maria Chazbijewicz, która od 1 stycznia 2018 została oficjalnie wybrana przez członków zespołu na stanowisko Kierownika Zespołu. Wieloletni członek zespołu oraz absolwentka wydziału dyrygentury i organizacji imprez masowych Szkoły Sztuk Pięknych w Grodnie. Obecnie zespół pod jej opieką aktywnie promuje kulturę tatarską zarówno w Polsce jak i za granicą.

© Copyright 2018 Tatarski Zespół Taneczno-Wokalny Buńczuk - All Rights Reserved

Made with Mobirise css web themes